Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(zamówienia publiczne zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Budowa drogi gminnej nr 440108W w m. Trzcianka gm. Brańszczyk, przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna gm. BrańszczykŚwiadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Brańszczyk w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2022r.UWAGA! Zmiany w SIWZ z 11.12.2019Dostawa oleju opałowego w ilości 75.000 litrów dla potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i w Turzynie.UWAGA! odpowiedzi na pytania do SIWZ z 01Dostawa gorących posiłków do szkół w miejscowościach Trzcianka, Turzyn, Nowa Wieś, Knurowiec, Poręba Średnia, Nowe Budy gminy Brańszczyk w roku szkolnym 2019/2020Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białeb łoto - Stara Wieś gmina BrańszczykDowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej Wsi, Trzciance i Knurowcu w okresie od 02.09.2019 r. do zakończenia roku szkolnego w 2020 r.Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebłoto-Stara Wieś gmina Brańszczyk.Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk.UWAGA! Zmiany w SIWZ z 28.05.2019Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Strona oglądana: 39081 razy.