Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(zamówienia publiczne zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie utwardzenia nawierzchni (budowy ciągu pieszo – jezdnego) w miejscowości Trzcianka w gminie Brańszczyk.Przebudowa ulicy Dębowej i Klonowej w miejscowości Dalekie - Tartak, gmina Brańszczyk„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk” UWAGA! Zmiany w SIWZ z 29.08.2018Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Gimnazjów w Brańszczyku i w Porębie Średniej oraz do Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej Wsi i Knurowcu w okresie od 03.09.2018 r. do zakończenia roku szkolnego w 2019 r.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk”UWAGA! Zmiany w SIWZ z 19.07.2018Przebudowa drogi gminnej nr 440126W w miejscowości Nowa Wieś, gmina BrańszczykBudowa remizy OSP w Białymbłocie Stara Wieś - roboty wykończeniowe„Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 1756/4 w m. Udrzynek gm. Brańszczyk - roboty wykończeniowe”Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 594 w miejscowości Poręba Kocęby„Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 440114W relacji Nowe Budy – Stare Budy, gmina Brańszczyk”.

Strona oglądana: 28186 razy.