Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakończonych zamówień publicznych

(zamówienia publiczne zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebłoto-Stara Wieś gmina Brańszczyk.Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk.UWAGA! Zmiany w SIWZ z 28.05.2019Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brańszczyk w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brańszczyk, położonej obręb Dalekie-Tartak, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1W/00023746/5.Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie utwardzenia nawierzchni (budowy ciągu pieszo – jezdnego) w miejscowości Trzcianka w gminie Brańszczyk.Przebudowa ulicy Dębowej i Klonowej w miejscowości Dalekie - Tartak, gmina Brańszczyk„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk” UWAGA! Zmiany w SIWZ z 29.08.2018Dowóz uczniów na terenie gminy Brańszczyk do Gimnazjów w Brańszczyku i w Porębie Średniej oraz do Szkół Podstawowych w Brańszczyku, Porębie Średniej, Nowych Budach, Nowej Wsi i Knurowcu w okresie od 03.09.2018 r. do zakończenia roku szkolnego w 2019 r.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojcowizna gmina Brańszczyk”UWAGA! Zmiany w SIWZ z 19.07.2018Przebudowa drogi gminnej nr 440126W w miejscowości Nowa Wieś, gmina Brańszczyk

Strona oglądana: 30201 razy.