Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Ustalenie wymiaru podatku od środków transportowych

TYTUŁ:
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – ustalenie wymiaru podatku od środków transportowych

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do tej deklaracji

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu, zobowiązane są, do złożenia deklaracji w terminach:
 • do 15 lutego roku podatkowego
 • w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie/wygaśnięcie obowiązku podatkowego

OPŁATA SKARBOWA:
Nie podlega

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU:
Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
   - w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
   - do dnia 15 września danego roku – II rata,

 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Płatności podatku należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Brańszczyku Nr: 29892310630500071020050002. Podatek można wpłacić w swoim banku, na poczcie lub w kasie mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Brańszczyku kasa czynna w godz.9.00-14.00

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Gminy: pok. 5 lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

INFORMACJI UDZIELA:
Iwona Piórkowska (29 59-293-23 lub 29 59-293-10 wew.323).

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz.U. z 2015, poz. 613 z póź. m.)
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
• Ustawa z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych ( Dz. U. 2015.2025).

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie podlegaWytworzył:Aneta Mikołajczyk, data: 08.02.2018 r., godz. 09.40
Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 08.02.2018 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 18.12.2023 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.12.2023 r., godz. 13.42Patryk RajchenbachEdycja strony
05.02.2020 r., godz. 14.16Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.25Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.24Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.23Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.21Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.20Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.19Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.19Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.18Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.06Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 10.04Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.55Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.53Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.51Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.51Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.50Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.46Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.45Aneta MikołajczykEdycja strony
08.02.2018 r., godz. 09.43Aneta MikołajczykDodanie strony

Strona oglądana: 1860 razy.