Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłaty

TYTUŁ:
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłaty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Stanowisko ds. gospodarki odpadami mieści się w pokoju nr 6B w budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
Deklaracja o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.354.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r.

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w pokoju nr 6B lub w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk.

STAWKI OPŁAT:
  DLA GOSPODARSTW SEGREGUJĄCYCH ODPADY:
  • w przypadku od 1 do 4 mieszkańców, stawka opłaty za każdą osobę wynosi 27,00 zł miesięcznie
  • w przypadku 5 mieszkańców lub więcej, stawka opłaty za każdą osobę wynosi 23,00 zł miesięcznie


  DLA GOSPODARSTW SEGREGUJĄCYCH ODPADY I DEKLARUJĄCYCH KOMPOSTOWANIE:
  Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

  Segregowanie odpadów jest obowiązkowe!


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę wnosi się na numer rachunku bankowego: 68 8923 1063 0500 0710 2005 0173, opłatę można dokonać w swoim banku, na poczcie lub w kasie mieszczącej się w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, kasa czynna w godz. 9.00-14.00.

Opłatę wnosi się w następujących terminach:
• za I kwartał roku – do 15 marca
• za II kwartał roku – do 15 czerwca
• za III kwartał roku – do 15 września
• za IV kwartał roku – do 15 listopada

PIERWSZA DEKLARACJA:
Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji powstaje w ciągu 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańców lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po zmianie.

INFORMACJI UDZIELA:
Kamil Deptuła, nr tel. (29) 59 29 334,
adres e-mail: kamil.deptula@branszczyk.pl

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),
• Uchwała Nr LVII.354.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• Uchwała Nr LVII.353.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXX.188.2020 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 22 grudnia 2020 r.,
• Uchwała nr XXXVIII.207.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniająca w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

MATERIAŁY:


Wytworzył:Aneta Mikołajczyk, data: 13.03.2018 r., godz. 14.15
Wprowadził:Aneta Mikołajczyk, data: 13.03.2018 r., godz. 14.13
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 02.03.2023 r., godz. 14.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2023 r., godz. 14.17Patryk RajchenbachEdycja strony
02.03.2023 r., godz. 14.06Patryk RajchenbachEdycja strony
10.03.2021 r., godz. 11.06Patryk RajchenbachEdycja strony
10.03.2021 r., godz. 10.48Patryk RajchenbachEdycja strony
10.03.2021 r., godz. 10.46Patryk RajchenbachEdycja strony
10.03.2021 r., godz. 10.41Patryk RajchenbachEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 15.04Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 15.03Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 15.02Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.55Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.53Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.52Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.51Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.50Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.49Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.49Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.49Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.48Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.46Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.13Aneta MikołajczykEdycja strony
13.03.2018 r., godz. 14.13Aneta MikołajczykDodanie strony

Strona oglądana: 2508 razy.