Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20.04.2020 r.

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 64, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) a także § 3 ust. 1 pkt. 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2019 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Paliw płynnych oraz LPG, budowa infrastruktury technicznej stacji paliw, budowa parkingu na działce nr 1468/7, 1471/3, 1472/3, 1473/3, 1474/2 obręb ewidencyjny Trzcianka, Powiat Wyszkowski, Gmina Brańszczyk”, złożonego przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne MGTRANS Edward Magdziak ul. Boh. Warszawy 116, 28-100 Busko Zdrój za pośrednictwem pełnomocnika Pani Moniki Łuczak, ul. Św. Idziego 27a Bronisławów, 98-275 Brzeźno
Wytworzył:Milena Pawłowska, data: 21.04.2020 r., godz. 10.14
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 21.04.2020 r., godz. 10.14
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 21.04.2020 r., godz. 12.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2020 r., godz. 12.01Ewa SwulińskaEdycja strony
21.04.2020 r., godz. 11.59Ewa SwulińskaEdycja strony
21.04.2020 r., godz. 10.28Ewa SwulińskaEdycja strony
21.04.2020 r., godz. 10.15Ewa SwulińskaPowiązanie strony z plikiem
21.04.2020 r., godz. 10.14Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 488 razy.