Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 20.04.2020 r.

Na podstawie art. 9, 10 § 1i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Brańszczyk zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego MGTRANS Edward Magdziak ul. Boh. Warszawy 116, 28-100 Busko Zdrój, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Stacji Paliw płynnych oraz LPG, budowa infrastruktury technicznej stacji paliw, budowa parkingu na działce nr 1468/7, 1471/3, 1472/3, 1473/3, 1474/2 obręb ewidencyjny Trzcianka, Powiat Wyszkowski, Gmina Brańszczyk”, że w dniu 17.04.2020 r. zostało wydane postanowienie - znak: RON.I.6220.10.3.2019, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wytworzył:Milena Pawłowska, data: 21.04.2020 r., godz. 10.29
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 21.04.2020 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 21.04.2020 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2020 r., godz. 12.03Ewa SwulińskaEdycja strony
21.04.2020 r., godz. 10.30Ewa SwulińskaPowiązanie strony z plikiem
21.04.2020 r., godz. 10.29Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 1000 razy.