Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

KOMUNIKAT w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.) zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:
RO.525.2.2020
Rodzaj zadania publicznego (art. 4. ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.)
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”


Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Lato w Brańszczyku na sportowo i z kulturą

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Bocian KRiS

Termin realizacji zadania:
17.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
2 100,00 zł (wnioskowana kwota 6000,00 zł), jednakże z uwagi na założenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (Załącznik do Uchwały Nr XIII.97.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2019 r.) kwota przewidziana na realizację zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w roku 2020 w trybie pozakonkursowym wynosi 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować drogą mailową pod adres e-mail: sekretariat@branszczyk.pl lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk w terminie do 05.08.2020 r.
(7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Załączniki:


Wytworzył:brak danych, data: 30.07.2020 r., godz. 11.40
Wprowadził:Ewa Swulińska, data: 26.11.2020 r., godz. 10.49
Ostatnia aktualizacja:Ewa Swulińska, data: 26.11.2020 r., godz. 10.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2020 r., godz. 10.49Ewa SwulińskaDodanie strony

Strona oglądana: 467 razy.