Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

ZAWIADOMIENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie z dnia 07 grudnia 2023 r.

zawiadamia się, że na wniosek Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Michał Koźluk, wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej nr 694 od km 4+252 do km 4+697 poprzez 5 istniejących wylotów do rowu przydrożnego lewostronnego z lokalizacja na działkach ewidencyjnych o nr 685/1, 695/1, 702/1, obręb Poręba-Kocęby
Wytworzył:brak danych, data: 21.12.2023 r., godz. 13.58
Wprowadził:Patryk Rajchenbach, data: 21.12.2023 r., godz. 13.58
Ostatnia aktualizacja:Patryk Rajchenbach, data: 21.12.2023 r., godz. 13.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.12.2023 r., godz. 13.58Patryk RajchenbachPowiązanie strony z plikiem
21.12.2023 r., godz. 13.58Patryk RajchenbachDodanie strony

Strona oglądana: 138 razy.