Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Budżet

Uchwała nr Os.80.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018r.w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brańszczyk, przyjętej w uchwale nr XLVI.250.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018-2028.

Uchwała nr Os.81.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brańszczyk na 2018 rok.

Budżet gminy na 2018 rok

Uchwała nr Os.487.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brańszczyk projekcie uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Uchwała nr Os.486.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brańszczyk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018-2028.


Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok

Uchwała nr Os.74.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brańszczyk, przyjętej w uchwale nr XXXIV.176.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2017-2022.

Uchwała nr Os.75.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Brańszczyk na 2017 rok.

Budżet Gminy Brańszczyk na rok 2017


Uchwała nr Os.451.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

Uchwała nr Os.452.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok
Budżet Gminy Brańszczyk na rok 2016


Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.


Uchwała nr Os.491.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Brańszczyk na 2016 rok.


Uchwała nr Os.490.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.


Uchwała nr Os.39.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021.


Uchwała nr Os.149.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki o udzielenie której Gmina ubiega się w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała nr Os.182.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brańszczyk sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.


Uchwała nr Os.42.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brańszczyk.


Budżet Gminy Brańszczyk na rok 2015


Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.


Budżet Gminy Brańszczyk na rok 2014


Wytworzył:Ewa Mróz, data: 15.12.2010 r., godz. 15.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 03.01.2007 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Aneta Mikołajczyk, data: 29.01.2018 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2018 r., godz. 10.13Aneta MikołajczykEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 10.13Aneta MikołajczykEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 10.11Aneta MikołajczykEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 10.06Aneta MikołajczykEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 10.04Aneta MikołajczykEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 10.02Aneta MikołajczykEdycja strony
29.01.2018 r., godz. 09.59Aneta MikołajczykEdycja strony
14.12.2017 r., godz. 08.42Kamil GinkoEdycja strony
14.12.2017 r., godz. 08.32Kamil GinkoEdycja strony
26.01.2017 r., godz. 15.14Kamil GinkoEdycja strony
16.01.2017 r., godz. 12.58Kamil GinkoEdycja strony
30.12.2016 r., godz. 14.31Kamil GinkoEdycja strony
30.12.2016 r., godz. 14.30Kamil GinkoEdycja strony
30.12.2016 r., godz. 14.18Kamil GinkoEdycja strony
20.01.2016 r., godz. 12.39Kamil GinkoEdycja strony
20.01.2016 r., godz. 11.50Kamil GinkoEdycja strony
20.01.2016 r., godz. 11.48Kamil GinkoEdycja strony
20.01.2016 r., godz. 11.48Kamil GinkoEdycja strony
20.01.2016 r., godz. 11.45Kamil GinkoEdycja strony
20.01.2016 r., godz. 11.42Kamil GinkoEdycja strony
02.12.2015 r., godz. 15.00Kamil GinkoEdycja strony
19.05.2015 r., godz. 11.03Kamil GinkoEdycja strony
19.05.2015 r., godz. 11.03Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 11.33Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2015 r., godz. 11.32Kamil GinkoEdycja strony
02.02.2015 r., godz. 14.41Kamil GinkoEdycja strony
02.02.2015 r., godz. 14.40Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.29Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.29Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.28Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.26Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.24Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.23Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.15Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.15Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.09Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.07Kamil GinkoEdycja strony
10.12.2014 r., godz. 15.05Kamil GinkoEdycja strony
08.01.2014 r., godz. 15.39Kamil GinkoEdycja strony
08.01.2014 r., godz. 15.38Kamil GinkoEdycja strony
08.01.2014 r., godz. 15.38Kamil GinkoEdycja strony
03.01.2013 r., godz. 13.13Kamil GinkoEdycja strony
24.12.2012 r., godz. 12.08Kamil GinkoEdycja strony
24.12.2012 r., godz. 12.03Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2012 r., godz. 15.38Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2012 r., godz. 15.28Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2012 r., godz. 15.27Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2012 r., godz. 15.25Kamil GinkoEdycja strony
09.02.2012 r., godz. 15.24Kamil GinkoEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 14.30Kamil GinkoEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 14.28Kamil GinkoEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 14.28Kamil GinkoEdycja strony
03.01.2012 r., godz. 09.30Kamil GinkoEdycja strony
03.01.2012 r., godz. 09.28Kamil GinkoEdycja strony
15.12.2011 r., godz. 11.34Kamil GinkoEdycja strony
15.12.2011 r., godz. 11.08Kamil GinkoEdycja strony
15.12.2011 r., godz. 11.08Kamil GinkoEdycja strony
14.12.2011 r., godz. 15.08Kamil GinkoEdycja strony
14.12.2011 r., godz. 15.06Kamil GinkoEdycja strony
14.12.2011 r., godz. 15.06Kamil GinkoEdycja strony
30.08.2011 r., godz. 12.52Kamil GinkoEdycja strony
30.08.2011 r., godz. 12.49Kamil GinkoEdycja strony
13.05.2011 r., godz. 15.36Kamil GinkoEdycja strony
13.05.2011 r., godz. 15.34Kamil GinkoEdycja strony
13.05.2011 r., godz. 15.33Kamil GinkoEdycja strony
13.05.2011 r., godz. 15.33Kamil GinkoEdycja strony
13.05.2011 r., godz. 15.30Kamil GinkoEdycja strony
02.02.2011 r., godz. 11.56Kamil GinkoEdycja strony
13.01.2011 r., godz. 10.12Kamil GinkoEdycja strony
13.01.2011 r., godz. 09.54Kamil GinkoUsunięcie powiązania strony z plikiem
13.01.2011 r., godz. 09.53Kamil GinkoPowiązanie strony z plikiem
13.01.2011 r., godz. 09.47Kamil GinkoEdycja strony
13.01.2011 r., godz. 09.43Kamil GinkoZmiana kolejności podlinków
13.01.2011 r., godz. 09.43Kamil GinkoZmiana kolejności podlinków
15.12.2010 r., godz. 15.16Kamil GinkoEdycja strony
15.12.2010 r., godz. 15.15Kamil GinkoEdycja strony
15.12.2010 r., godz. 15.06Kamil GinkoEdycja strony
18.12.2009 r., godz. 06.15Adam PodemskiDodanie opinii RIO w sprawie budżetu gminy Brańszczyk na 2010 rok
03.01.2007 r., godz. 11.54Adam PodemskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 7712 razy.